IQonnect weekend 2015

In 2015 bestond het programma uit:

Vrijdagavond: 19.30-21.30
Lezing Lotte van Lith – Dabrowski. Prijs: € 7,50

Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van positieve desintegratie (TPD) van Dabrowski. In deze theorie wordt een psychologisch traject van persoonlijke ontwikkeling beschreven waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze begrepen worden. Begaafdheid wordt zodoende “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. De introductie op de TPD wordt geïllustreerd met sprekende en kunstzinnige voorbeelden, filosofie en reflectie vullen de verkenning verder aan. Na de pauze wordt er een oefening in “meergelaagde” perceptie en begrip gemaakt, zodat de theorie ook persoonlijk nader verkend wordt.

De lezing inclusief oefening (en pauze) duurt 2 uur.

Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie.

Meer informatie op:
www.lottevanlith.nl

Zaterdagochtend: 10.00-12.00
Lezing Rianne van de Ven over Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit. Prijs: zelf te bepalen achteraf

Rianne van de Ven volgende afgelopen jaar de opleiding “HSP voor professionals” aan de Vrije Universiteit Brussel.
Wat weten we wetenschappelijk nu eigenlijk over hoogsensitiviteit? Is er een relatie met hoogbegaafdheid? En zo ja, hoe dan?

Rianne, coach voor hoogbegaafde volwassenen en al jarenlang betrokken bij de organisatie van het IQonnect weekend, deelt in deze lezing haar laatste inzichten over dit onderwerp. Zie haar website voor meer informatie.

Zaterdagmiddag: 13.30-15.30
Workshop “Hoogbegaafd communiceren” Marga Spaanjaars. Prijs: € 7,00

Hoe sluit je aan bij je omgeving als je anders denkt dan de meeste mensen om je heen? Hoe motiveer je collega’s? Hoe overleg je met je baas? Hoe communiceer je binnen je gezin of met vrienden? En waarom trek je je soms terug uit communicatie of vinden ze je arrogant?
In deze workshop van HB-trainingen onderzoeken we aan de hand van een nieuw interactiemodel, waarom communicatie bij hoogbegaafden niet altijd soepel verloopt, en welke inzichten je kunnen helpen je aansluiting bij anderen te verbeteren. De workshop is interactief met ruimte voor nieuwe informatie en inzichten, gecombineerd met ruimte voor discussie en uitwisseling.
www.hetkananders-coaching.nl

Zaterdagavond: 20.00-22.00
Lezing Willem Kuipers: Is het Relatie of Resultaat waar je voor gaat? Prijs: € 10,00

Wat is voor jou meestal belangrijker als je aan een gezamenlijke activiteit begint: de relatie met de persoon of personen met wie je bezig gaat, of het resultaat van de activiteit? Empathie heeft verschillende facetten en de mate van empathie verschilt per persoon. Die verschillen kunnen groot zijn en op het werk, maar ook binnen een gezin, de communicatie stevig kleuren. Bij extra intelligente mensen kan dat vanwege hun ingebakken intensiteit en scherpe herinneringen extra heftig doorwerken.

Daarom is het handig en verhelderend om je bewust te zijn van je eigen vaardigheden en verwachtingen op dit gebied. Het kan conflicten verzachten of zelfs voorkomen en oude puzzelstukjes alsnog op hun plek laten vallen. Bij mijn interactieve presentatie schets ik het terrein en de karakteristieke patronen. Ter plekke kan iedereen een vragenlijst invullen om zijn/haar stijl en mate van empathie in beeld te krijgen. Er is gelegenheid voor vragen.

Willem Kuipers is al ruim 14 jaar loopbaancoach voor ongewoon intelligente en intense volwassenen. Hij heeft een aanvullende benadering van hoogbegaafdheid ontwikkeld: extra intelligentie of Xi, en daarover o.a. het boek “Verleid jezelf tot excellentie, gereedschap voor extra intelligente mensen” geschreven. Op zijn website, www.ximension.nl is veel informatie over het onderwerp te vinden.

Zondagochtend: 10.30-12.00
Workshop Mulligan concept: self – treatment door Inge Mulder. Prijs: naar eigen inzicht/tevredenheid achteraf

Fysiotherapie door Brian Mulligan is gericht op de gewrichten, vergelijkbaar met manuele therapie, maar dan zonder manipulaties (kraken). Het is een techniek, waarbij de pati&#235nt beweegt en de therapeut het gewricht in de meest optimale stand drukt. Bijna alle toepassingen zijn ook door de pati&#235nt zelf te realiseren en daar geeft Inge een paar voorbeelden van.
Op haar website www.tothepointfysiotherapie.nl staat haar specialisatie – het bekken – omschreven, maar het is toe te passen op elk gewricht.