whiqend 2012

Het whiqend van 2012 vond plaats van 20 t/m 22 april. Het thema was: leren leren
Deze pagina laat zien hoe het programma van 2012 eruit zag.

Details over het programma voor de tieners (middelbaar onderwijs – 18 jaar) worden echter vooraf niet bekend gemaakt.

Voorinschrijving Volwassenen workshops

Indeling voor de workshops gaat op volgorde van aanmelding tijdens het whiqend.
Voorinschrijving geeft zekerheid voor een plekje bij de door jouw gekozen workshop.
Betaling geschied op het Whiqend, neem contant (het liefst gepast) geld mee.

Voorafinschrijven = betalen/komen
Voorinschrijving workshop: stuur een mail met jouw naam en de workshop(s) waar je heen wil naar [email protected]

NB Voor de workshop “Proeven van mediterraanse leven” is voorinschrijving de ENIGE manier van aanmelden.
Ivm inkopen is het niet mogelijk om je nog tijdens het whiqend in te schrijven voor deze workshop.

Introductie

“Wat heeft het Whiqend voor mij in petto?”
Door Wendy Lammers van Torenburg.
Als je voor de eerste keer naar een bijeenkomst voor hoogbegaafden komt, kun je daar best (een beetje) zenuwachtig voor zijn.
‘Pas ik er wel bij?’, ‘Die anderen zijn vast veel slimmer dan ik!’, ‘Ik houd helemaal niet van groepen’
en meer van dit soort gedachten komen nogal eens voor bij ‘eerste keren’.
Wil je je liever eerst in kleine kring voorstellen, wil je weten wat je kunt en mag verwachten dit Whiqend?
Kom dan naar de Introductie!
Vrijdagavond helpen we elkaar op weg om te kunnen genieten van jezelf inclusief je hoogbegaafdheid en van het Whiqend.
Zondag komen we nog een keer bij elkaar om je Whiqend te evalueren: ga je met een tevreden gevoel naar huis?

Wanneer: vrijdag avond, 21.00-22.00 + afsluiting Zondag middag 12.30-13.30

Kosten: geen

Beelddenken en Leren

Door dr. R.M. Heineman, Orthopedagoog.
Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen. Dit vindt plaats in de rechterhersenhelft. Het kan worden omschreven als ruimtelijk denken.
Beelddenkers ordenen hun ‘wereld’ met niet talige middelen. Zij zien beelden van situaties en handelingen, waarin meerdere zaken naast elkaar
zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een betekenisvol geheel vormen. Het is een dynamisch en woordloos denken, een manipuleren met ruimtelijke
voorstellingen. Een denken op grond van inzicht en ‘doorzicht’. Een denken in het hier en nu, tijdloos.
Deze manier van denken heeft zowel voordelen als nadelen. Een voordeel is dat beelddenkers complexe situaties in één oogopslag overzien:
het is een heel vlugge manier van denken. Een nadeel is dat zij, datgene wat zij overzien, niet altijd even vlug en geordend in taal of in
getallen kunnen omzetten, waardoor zij soms moeilijk te volgens zijn voor anderen.
Ook in het onderwijs kunnen zich moeilijkheden voordoen. Deze moeilijkheden worden veroorzaakt door een verschil in de manier waarop in ons
onderwijssysteem de leerstof wordt aangeboden en de manier waarop beelddenkers met deze leerstof omgaan. Wij spreken dan ook van
‘systeemgerelateerde onderwijsproblemen’. Deze kunnen zich bij elk systeem voordoen: de taal (Nederlands Engels, Frans) het rekenen of het
muziekschrift. Het huidige onderwijssysteem werkt voornamelijk vanuit de linkerhersenhelft, waar analytisch denken, talig denken en automatiseren
van detaillistische feiten van belang zijn. Dit kan lastig zijn voor een beelddenker.
In deze lezing krijgt u alle informatie over beelddenken en hoe je deze kwaliteit kunt gebruiken om makkelijker en efficiënter te leren.
De lezing wordt gegeven door Renée Heineman. Zij is orthopedagoog en heeft een Onderwijs Advies Bureau, gespecialiseerd in beelddenken en leren.

Wanneer: Zaterdag ochtend, 10.00-12.00

Kosten: geen

Tekenworkshop HIQ, leren over jezelf

Wendy Lammers van Toorenburg (HIQ) is naast Specialist in Gifted Education, ook tekentherapeute. Zij zal op dit Whiqend weer
een workshop tekentherapie geven. Door tekenen leer je over jezelf, het kan inzicht geven in gedachten en daaraan gekoppelde gevoelens.
Speciaal voor gemakkelijk rationaliserende hoogbegaafden kan tekenen een eye-opener zijn! Deze workshop is bedoeld voor volwassenen.

Wanneer: Zaterdag ochtend, 10.30-12.00

Kosten: 7,50 per deelnemer

Maximaal 20 deelnemers

Wandelen, met Rob

De omgeving van De Barendonk leent zich uitstekend om een heerlijke wandeling te maken.
Op zaterdagmiddag neemt Rob jullie mee voor een mooie wandeling door het prachtige Brabantse landschap.
De afstand van de wandeling zal ongeveer 10-12 km zijn en onderweg zullen jullie ergens stoppen om koffie, thee en wat lekkers te nuttigen.

Wanneer: Zaterdag middag, 13.00- ongeveer 16.30

Kosten: geen

Een workshop over “psychosociale beleven van leerproces”.

Door Henriette Pilkes.
We hebben soms de illusie dat leren een vrij individueel proces is, iets wat je zelf doet, wat binnen in je gebeurt. Maar er komt veel meer bij
kijken. Aan de basis van deze workshop ligt een uitleg van een mensbeeld behorende bij het adaptief model. Er is ook veel ruimte om met elkaar
uit te wisselen aan de hand van dit model. Hoe ervaren mensen leerprocessen? Welke basisbehoeften heb je daarbij? En slimme mensen dan?
Een workshop voor volwassenen over hun eigen beleving van leren (door het leven heen) maar ook voor ouders die een kijkje willen hebben in het
adaptief onderwijsmodel. Het is geen workshop dat makkelijke antwoorden gaat geven maar dat de intentie heeft je aan het denken te zetten en
inzichten en bewustzijn te geven in je behoeften in het leerproces.

Wanneer: Zaterdag middag, 12.45-14.00

Kosten: geen

Maximaal 18 deelnemers

Hoogbegaafd, én…

Ook onder hoogbegaafden komt het voor; kinderen en volwassenen die te kampen hebben met een leer- en/of ontwikkelingsprobleem.
De hoogbegaafdheid kan dan samengaan met bijvoorbeeld ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) of leerproblemen zoals dyslexie.
Zij zijn ‘dubbel bijzonder’ of zoals het in de literatuur genoemd wordt, ’twice exceptional’. Het werkt voor hen niet om aandacht te
besteden aan slechts een gedeelte van de situatie.
Daarnaast is er een groep hoogbegaafde kinderen en volwassenen waarbij kenmerken van hoogbegaafdheid onterecht zijn bestempeld als emotionele,
gedrags- of leerstoornissen. Zij krijgen een diagnose op basis van voor hoogbegaafden normaal of door omstandigheden aangeleerd gedrag.
De geboden oplossingen sluiten maar gedeeltelijk of helemaal niet aan bij de behoeften.
Waar zitten de overeenkomsten, en waar de verschillen. Hoe ontstaan die aangeleerde patronen van afwijkend gedrag bij hoogbegaafden,
die hen soms onterecht deze dubbele diagnoses opleveren? En wanneer de diagnoses wel terecht zijn, hoe helpt de hoogbegaafdheid dan
bij het aanleren van nieuw gedrag?

Wendy van Bohemen is neuropsycholoog bij HIQ Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en werkt daar met hoogbegaafde kinderen en met kinderen
waarbij naast de hoogbegaafdheid eveneens sprake is van bijvoorbeeld ASS.

Wanneer: Zaterdag Avond 19.30-21.00

Kosten: geen kosten

Novilo

De oprichter van Novilo, zelf getest als hyperhoogbegaafd, haalde een 2,7 voor zijn eindexamen wiskunde en vroeg zich af hoe dat
mogelijk was. Hij is de wereld door gaan reizen om een antwoord te vinden op de vraag: wat is leren? Het antwoord op de vraag
verspreidde hij door Nederland en tijdens die sessies op scholen, kwamen steeds dezelfde vragen naar voren die tegenwoordig bekend
zijn als ‘de 7 uitdagingen van hoogbegaafdheid’.

Elly Zegwaard, trainer bij Novilo, leidt jullie door deze uitdagingen heen en geeft
praktische tips om er mee om te gaan. Kom luisteren,
schrijf je meteen in!

Wanneer: Zaterdag middag, 14.30-16.00

Kosten: geen

Proeven van mediterraanse leven

Wijn is een drank waar heel veel over geschreven wordt en waar iedereen
wel een mening over heeft. Nu krijgen jullie zelf de gelegenheid om
verschillende wijnen te proeven en er je oordeel over te geven. Een mooie
selectie van Spaanse en Italiaanse wijnen zal klaar staan, wit, rood en
rosé en ook mousserende wijnen. Genieten van dit geestelijk vocht staat
voorop maar er zal ook een licht en luchtig educatief tintje aan het
geheel gegeven worden
Groet,
Karel

Wanneer: Zaterdag avond, 19.30-21.30

Kosten: 7,50 per deeelnemer

VOORINSCHRIJVEN NOODZAKELIJK (uiterlijk 19 april)

Denkspellen expert

Net als voorgaande jaren zal er weer een grote stand zijn van DENKSPELLEN EXPERT.
Hier kan, tegen contacte betaling, de spellenvoorraad aangevuld worden met de nieuwste spellen.
Denkspellenexpert

Wanneer: Zondag 10.00-14.00 uur