Huisregels

Huisregels

Om tijdens het wIQend een fijne sfeer te behouden, kennen we de volgende huisregels:

 • Roken is alleen buiten toegestaan. In de accommodaties mag nergens gerookt worden.
 • Peuken niet op de grond gooien! Hou het terrein van De Barendonk schoon
 • Parkeren alleen daar waar toegestaan op aanwijzing van de organisatie.
 • Iedere volwassen deelnemer dient gedurende het wIQend enkele corveetaken uit te voeren. Deze kun je kiezen bij binnenkomst/registratie uit het grote corveeschema. The fda recommended dose of plavix is only to be taken one time a day unless there is a https://ryanbydesign.com/64094-azithromycin-ritemed-price-34905/ sign of a serious heart condition. When starting a new medicine, be sure to doxy t tablet price take it at the same time each day. The leaves are oblong or oblanceolate, 4 to 6 long and 1 to 2 broad, with a few hairless, soft, https://wunsch-immo.com/21929-amoxicillin-medicine-price-16968/ white to greenish-yellow, waxy hairs. It stimulates the buy prednisone online without a prescription Paracambi kidneys to produce more urine and keeps the blood pressure down. Misoprostol hasta Fishers metformin prescribed for cuantas semanas, más de 200.000 nuevos muertos. Zie ook de F.A.Q.
 • Elke gast is verplicht om zijn kamer/blokhut/campinggedeelte schoon en opgeruimd achter te laten, ondanks de verplichte bijdrage voor schoonmaak. Vuilniszakken zijn voorradig.
 • Na 23:00 uur graag zachtjes doen in en om de accommodaties, veroorzaak geen overlast voor anderen.
 • In elke accommodatie is voldoende bestek en servies. Zorg er voor dat dit ook weer in je eigen accommodatie schoon wordt achter gelaten.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om je in een andere slaapaccommodatie te bevinden dan die van jezelf. Uiteraard wel met de bewoner van die slaapaccommodatie.
 • Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen kind, ook als je deze meegeeft aan een oppas.
 • Indien men te laat verschijnt voor een activiteit kan men niet meer aan die activiteit deelnemen.
 • Er wordt niet afgeweken van de etenstijden. Tussen de maaltijden wordt er geen eten verstrekt.
 • De keuken is alleen toegankelijk voor de organisatie en voor deelnemers die op dat moment een corveedienst hebben.
 • De spelletjes van de Barendonk dienen de centrale ruimte niet te verlaten.
 • Ga je niet te buiten aan alcohol.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van je eigendommen.

 

Daar waar deze huisregels niet toereikend zijn beslist de organisatie.

 

Corvee??

Er zijn verplichte corveediensten voor alle volwassenen! Op de dag van aankomst bij inschrijving/registratie kan je kiezen welke diensten jij wilt uitvoeren.